Skoči na sadržaj

Mi smo motivisani rezultatima!

Ključ uspjeha je želja.

A naša želja je podstaknuta dobrim rezultatima.

Upravni odbor

Lana Lješković

Predsjednica Upravnog odbora

Lana Lješković rođena je u Beogradu 23.03.2004. Završila je Osnovnu školu ,,Sutjeska’’ u Podgorici sa diplomom ,,Luča’’ i odlične uspjehe nastavila je da niže i u Gimnaziji ,,Slobodan Škerović’’. Izučava debatu tokom cijele srednje škole i u toj disciplini postigla je brojna priznanja. Uspješno je zavšila Školu Retorike na FDES-u što je doprinijelo njenom govorništvu. Predsjednica je Učeničkog parlamenta Gimnazije ,,Slobodan Škerović’’ dok učestvuje u omladinskom aktivizmu od 2018. godine.

Sandra Đukić

Članica Upravnog odbora

Sandra Đukić je učenica završog razreda Gimnazije “Panto Mališić” u Beranama, gdje je rođena I živi. Predsjednica je Učeničkog parlamenta pomenute škole, kao I članica mnogih NVO koje promovišu omladinski aktivizam. Muzika je njena strast od malih nogu, te je samostalno naučila da svira klavir I gitaru. Pohađajući razne obuke I treninge, stekla je vještine I kompetencije  koja može implementirati u svruhu prosperiteta zajednice. Sebe smatra ambicioznom I upornom osobom koja ne odustaje od svojih ciljeva I snova, stoga misli da je blistava budućnost pred njom.

Marko Kijac

Član Upravnog odbora

Marko Kijac je rođen u Podgorici, a živi u Tivtu gdje je završio osnovnu i osnovnu muzicku školu, postavši prvi koji je uspio da uzme titulu “Đaka generacije” u obije škole. Trenutno pohađa drugi razred SMŠ “Mladost”, smjer – opsta gimnazija. Voli sport, omladinski aktivizam za koji se mnogo zalaže kako u njegovoj opštini, tako i na nivou Crne Gore, još više,  stupivši na poziciju člana Upravnog odbora UNSCG. Osim toga, predsjednik je Učenickog parlamenta SMŠ “Mladost” kao i jedan od rukometnih sudija, takođe bio je i koordinator Opštine Tivat na projektu “Akcionog dan” koji je realizovan od strane UNSCG.

Milja Joksimović

Članica Upravog odbora

Milja Joksimović je učenica Srednje stručne škole iz Bijelog Polja. Članica je Unije srednjoškolaca već od svog prvog razreda. Još krajem osnovne škole zakoračila je u omladinski aktivizam. Kroz srednju školu učestvovala je u raznim takmičenjima iz preduzetništva, besjede kao i literarnih radova, učestvuje u vanastavnim aktivnostima kao i aktivnostima u lokalnoj zajednici. Bila je učesnik raznih radionica i seminara, takođe ječlan i NVO ,,Centar za preduzetništvo”. Trenira atletiku u AK ,,Jedinstvo” već sedam godina i uspješna je na tom polju. Smatra da se mladi moraju pokrenuti i inicirati promjene jer upravo maldi odlučuju o svojoj budućnosti. Željna je promjena i to ispunjava kroz omladinski aktivizam, voli da čita i putuje.

Pavle Đurović

Član Upravnog odbora

Pavle Đurović je srednjoškolac iz Herceg Novog. Završio je osonovnu školu „Dašo Pavičić“, a sada je učenik gimnazije u Srednjoj mješovitoj školi „Ivan Goran Kovačić“ u kojoj je predsjednik Učeničkog parlamenta. U prve korake volonterizma ukoračio je uz Crveni krst u kom i danas aktivno volontira. U Uniju srednjoškolaca učlanio se kao delegat, da bi 2022. bio izabran za člana Upravnog odbora. Instruktor je prve pomoći. Veliku ljubav izražava prema folkloru i član je KUD-a „Sloga“ Učesnik je većeg broja seminara, obuka i treninga, a u svojoj školi održava radionice i sprovodi vršnjačku edukaciju kao pomoć u savlađivanju gradiva. Bavi se humanitarnim i ekološkim radom. Govori engleski i italijanski jezik.

Skupština

Anja Vojvodić

Predsjednica Skupštine

Anja Vojvodić je predsjednica Skupštine Unije srednjoškolaca Crne Gore. Rođena je 2005. godine u Baru, gdje je završila Osnovnu školu “Jugoslavija” , a sada je učenica trećeg razreda gimnazije “Niko Rolović” .Pored toga Anja ističe da je osoba koja posvećuje dosta vremena omladinskom aktivizmu, volontiranju, omladinskoj politici, kao i umjetnosti. Za sebe smatra da je veoma posvećena mlada osoba koja je spremna da doprinosi promjenama u društvu i da se bori za dobrobit mladih .Vjeruje da samo mladi ljudi mogu da stvaraju velike promjene u društvu i kroje kvalitetnu budućnost. Anja je takođe i PR Unije srednjoškolaca Crne Gore, a pored toga dosta vremena posvećuje i govorništvu, radu učeničkog parlamenta u njenoj školi, muzici, glumi i slikanju. Takođe je završila nižu muzičku školu “Petar II Petrović Njegoš” u Baru odsjek solo pjevanje, a pohađala je i glumačku školu. Takođe ona je aktivna u više volonterskih organizacija, pa je stoga i neko ko je prisustvovao brojnim seminarima, debatama, radionicama, treninzima koji su bili izuzetno značajni i kako ona ističe veoma bitni za doprinos na polju njenog vannastavnog obrazovanja.Do sada joj je omladinski aktivizam doneo bezbroj poznanstva, mnogo znanja, putovanja i lijepih iskustava koje su joj pomogle u razvijanju liderskih sposobnosti, timskog rada i  
velikog broja vještina za koje smatra da su izuzetno bitne za participaciju mladih u društvu. Zato Anja vjeruje da je ambiciozna mlada osoba koja je spremna da doprinese promjenama na polju obrazovanja mladih.
 

Delegati UNSCG

Delegati

Skupštinu Unije srednjoškolaca čine njeni delegati koji su predstavnici svojih škola iz čitave Crne Gore. Pokrivamo 3 regije. Za više detalja kliknite na dugme.

Nadzorni odbor

Jovan Bojović

Član Nadzornog odbora

Jovan je prvi je predsjednik Unije srednjoškolaca Crne Gore, u periodu od 2015. do 2017. godine. Funkciju Generalnog sekretara Unije srednjoškolaca Crne Gore obavljao je od 2017. do 2019. godine. Student je specijalističkih studija na Pravnom fakultetu. Član je nadzornog odbora UNSCG od marta 2019. godine.

Indira Količić

Članica Nadzornog odbora

Indira Količić rođena je 15.10.1998. u Baru, gdje je kao učenica generacije završila osnovnu školu i barsku gimnaziju. Početak aktivizma obilježio je angažman u lokalnom učeničkom parlamentu, a neposredno nakon osnivačke skupštine, postala je delegatkinja organizacije ispred gimnazije “Niko Rolović”.

Vladimir Perazić

Član Nadzornog odbora

Vladimir je rođen 14.05.2001. godine u Baru. Osnovnu školu završio je u Petrovcu, a gimnaziju, opšti smjer u Budvi. Trenutno je student osnovnih studija na fakultetu Političkih nauka u Podgorici i član Nadzornog odbora Unije srednjoškolaca Crne Gore.