Skoči na sadržaj

Indira Količić

Članica Nadzornog odbora

Indira Količić rođena je 15.10.1998. u Baru, gdje je kao učenica generacije završila osnovnu školu i barsku gimnaziju. Početak aktivizma obilježio je angažman u lokalnom učeničkom parlamentu, a neposredno nakon osnivačke skupštine, postala je delegatkinja organizacije ispred gimnazije “Niko Rolović”. U drugom Upravnom odboru obavljala je funkciju regionalne koordinatorke južne regije i potpredsjednice Upravnog odbora, a nakon toga i generalne sekretarke. Trenutno je studentkinja master studija Građevinskog fakulteta u Podgorici. Pored prirodnih nauka, njeno zanimanje su jezici i osim crnogorskog, govori engleski, italijanski, turski i španski. Omladinski aktivizam joj je omogućio da aktivno mjenja stvari na lokalnom i nacionalnom nivou, zagovara stavove svoje generacije i bude dio procesa donošenja odluka. I pored karijere građevinskog inženjera, planira aktivno da nastavi vodama aktivne građanke demokratskog društva, čvrsto vjerujući i radeći u skladu sa tim da se sve krive Drine ovog svijeta mogu i trebaju ispravljati.