Skoči na sadržaj

Učenički parlamenti

Aktivnosti učeničkih parlamenata

Takmičenje učeničkih parlamenata

Školska 2021/22. godina

Unija srednjoškolaca Crne Gore uz finansijsku podršku SHL fondacije nakon nekoliko godina ponovo organizuje takmičenje učeničkih parlamenata. 

Cilj takmičenja je da podstakne parlamente da i u doba pandemije nastave sa svojim radom, ali i da nagradi one najbolje. 

Takmičenje će trajati u periodu od januara 2022. godine do juna 2022. godine. Pravo na učešće imaju učenički parlamenti svih crnogorskih srednjih škola.

Šta je učenički parlament?

Učenički parlament je reprezentativno tijelo unutar škola, koje osnivaju, biraju i čine učenici. Njegovo osnivanje zakonom je garantovano, a škola u okviru koje parlament funkcioniše dužna je da obezbijedi slobodu organizovanja.

srednjoškolska učenička parlamenta u Crnoj Gori
0

Dokumenta od važnosti za učeničke parlamente