Karijerni savjetnik

Karijerni savjetnik će pružiti mogućnost svim zainteresovanim licima da postave pitanja u odnosu na karijerno savjetovanje, a da će za iste odgovor dobiti od projektnog tima i stručnih saradnika. Budite slobodni da postavite pitanja za sve što vas interesuje u odnosu na vašu buduću profesiju. Odgovor očekujte u kratkom roku.
graficki element
UNIJA SREDNJOŠKOLACA CRNE GORE
Karijerni savjetnik

Jovan

Kakvu budućnost u vidu zaposlenja mogu da očekujem nakon završetka Fakulteta za državne i evropske studije u Podgorici?

Dragi Jovane,

Fakultet za državne u evropske studije je specijalizovan za razvoj kadrova za rad u institucijama državne uprave, lokalnoj samoupravi, javnim službama i institucijama Evropske unije. FDES kroz različite aktivnosti omogućava svojim studentima da već tokom studija stažiraju u Vladi, ministarstvima, opštinama i sl. Takođe, Fakultet za svoje studente obezbjeđuje prisustvo i učešće na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima i kongresima. Fakultet se uključuje u brojne evropske projekte, što će najsposobnijim studentima omogućiti neposredno projektno iskustvo. Osim toga, Fakultet od prve godine studija omogućava i finansira studentima njihove najkvalitetnije projekte.

Sofija

Želim da studiram medicinu, ali me zanima da li je znanje koje dobijam u srednjoj školi, tj. gimnaziji, dovoljno kvalitetno? Takodje me zanima kako da znam da je baš medicina moj pravi poziv?

Draga Sofija,

Za upis na medicinski fakultet je potrebno položiti prijemni ispit koji sadrži pitanja vezana za gradivo sve četiri godine srednje škole. Dakle, prilagodjen je tvojim udžbenicima iz biologije i zahtijeva da znaš ono što je prema njima planirano da se nauči tokom srednjoškolskog obrazovanja. Ukoliko je tvoja želja da budeš medicinski radnik toliko velika, onda nema sumnje da je to tvoj pravi poziv. Važno je da završiš ono što voliš kako bi uživao/la i tokom studija, i kasnije tokom posla. Naš savjet jeste da uradiš samoprocjenu kada je u pitanju smisao za prirodne nauke, jer te na medicinskom fakultetu one čekaju. Ukoliko ti prirodne nauke idu od ruke i spreman/a si da spasavaš ljudske živote, ovo je definitivno poziv za tebe! Srećno!

Šaban

Kakve su mogućnosti zaposlenja nakon završenih studija geodezije? Koji je spektar radnih angažmana?

Dragi Šabane,

U Crnoj Gori postoji 81. licencirana geodetska organizacija. Osim isključivo geodetskih kancelarija brojne su građevinske kompanije koje zapošljavaju geodete. Ukoliko se odlučiš za ovaj fakuktet preporučujemo ti da još za vrijeme studija stupiš u kontakt da građevinskim firmama ili iskorištiš stipendiranja/stažiranja u geodetskim firmama. Na ovaj način ćeš već tokom studentskih dana dobiti priliku sa stupiš u kontakt sa poslodavcima, razviješ saradnju i dobiješ priliku da odmah po završetku fakulteta zasnuješ radni odnos

Nikolina

Zanima me pravo i ne znam koji smjer da upišem. Najviše bih htjela bezbjednost i kriminalistiku, ali nisam 100% sigurna da li ima taj smjer na UCG i ne znam čime bih se mogla baviti. Upisivanje pravnih nauka ili krivičnog prava takođe dolazi u obzir, ali me to manje zanima, ali ako su bolji poslovi i lakše se zaposliti ne bi mi bio problem to završiti, međutim ne znam šta mogu da radim nakon njih.

Draga Nikolina,

Na Univerzitetu Crne Gore postoji samo Pravni fakultet. Smjer bezbjednost i kriminalistika je ukinut prije par godina. Takođe, na opštim studijama Pravnog fakulteta Krivično pravo se javlja samo kao predmet, dok se tek kasnije na master studijama javlja kao poseban smjer koji možeš izabrati. Što se tiče posla nakon Pravnog fakulteta, spektar zanimanja je veoma širok - advokat, notar, javni tužilac, političar, profesor na fakultetu ili u srednjoj školi, pravnik pri pravnom licu,...

Nikola

Obožavam arheologiju i san bi mi bio da se bavim time. Mislim da taj zasebni smjer nema u CG, pa bih onda volio da upišem Istoriju. Ali ne znam kojim poslom bih se mogao baviti s tim, a da nije profesor u školi. Hvala unaprijed na odgovoru.

Dragi Nikola,

Nakon završenog Fakulteta istorije, pored posla profesora u osnovnoj i srednjoj školi, kao i na fakultetu, zapošljenje možeš naći u Istraživačkim institutima, naučnim centrima, ustanovama kulture (muzeji, galerije, ...), arhivu. Takođe, možeš pisati i istorijske članke za časopise ili dnevne novine, a uz određenu dokvalifikaciju iz oblasti turizma, možeš raditi i kao turistički vodič.