Skoči na sadržaj

Projekti finansirani iz Fonda prikupljenog Akcionim danom 2017

Unija srednjoškolaca je dodjelom sredstava iz Konkursa za dodjelu finansijskih sredstava prikupljenih tokom Akcionog dana 2017 finansirala sljedećih šest projekata učeničkih parlamenata crnogorskih srednjih škola. Realizatori projekata svoje aktivnosti su realizovali do kraja kalendarske 2018. godine, a sažetke njihovih aktivnosti možete pronaći u navedenom tekstu.
 

 1. Srednja medicinska škola Podgorica – “PREVENCIJA KARIJESA KOD DJECE UZRASTA DO 12 GODINA”

Projekat ,,Prevencija karijesa kod djece do 12 godina- ,,Zdravi zubić”, sproveden je kao
edukativna radionica u toku koje je, pored PowerPoint prezentacije na temu karijesa i (ne)zdravih namirnica koje
podstiču nastanak istog, akcenat stavljen i na igrice animacije, kao i na praktičnu prezentaciju o pravilnoj pripremi sredstava
za oralnu higijenu. Sve je vođeno sistemom vršnjačke edukacije kao vidom saradnje učeničkih parlamenata
osnovnih škola i učeničkim parlamentom JU Srednje stručne medicinske škole. Upoznavanje ciljne grupe sa temom
projekta započinje kroz igru animacije („Priče jednog zubića”) i PowerPoint prezentacijom prilagođenom uzrastu,
tokom kojih će djeca usvojiti značenja pojmova karijes, oralna higijena, (ne)zdrava ishrana.
Grupni rad (jedna grupa broji 6 osnovaca koji su vođeni prezenterom) omogućava usmjerenije i efektivinije
rezultate na praktičnom upoznavanju djece sa sredstvima za održavanje oralne higijene (četkica, konac za zube,
rastvori za ispiranje usne šupljine…), kao i savlađivanje pravilne upotrebe unaprijed pripremljenih modela ljudskih
vilica (čeljusti). Igrica „Meni Zubica”, koja kreativno prezentuje posljedice primjene nezdrave ishrane, to jeste
akcentuje neophodnost obogaćivanja ishrane zdravim namirnicama, imala je za rezultat upoznavanje i učenje djece
zdravim navikama u ishrani. Tablete za otkrivanje zubnog plaka koje su se aplikovale volonterima (ciljnim grupama)
su odmah ukazale djeci na postojanje karioznih promjena.
2. Gimnazija “Slobodan Škerović” – “GBiss”

 1. Projekat se sastojao iz četiri faze. Prva faza obuhvatala je predavanja koja su držali stručnjaci iz oblasti preduzetništva, a sa ciljem razvijanja znanja, vještina i stavova koji su neophodni za formiranje i realizovanje ideje jednog mladog preduzetnika. Predavači koje su držali ta predavanja su kroz svoja lična iskustva bili u situacijama kada su im sva bitna znanja, vještine i stavovi bili potrebni. Nijedan put do uspjeha nije isti, pa tako nijedno od predavanja nije bilo identično. Predavači su bili upoznati sa uzrasnom kategorijom učesnika pa su u skladu sa tim i svoja predavanja prilagodili njima. Ta faza trajala je mjesec dana i predavanja su se održavala svake sedmice. U realizaciji ovog projekta je učestvovalo oko 30 učenika. U drugoj fazi projekta bio je predviđen rad sa mentorima koji su koordinisali grupe. Mentori su bili članovi Unije mladih preduzetnika Crne Gore . Takmičari su bili podijeljeni u 5 grupa od po 6 učenika. Selekcija takmičara se vršila putem usmenog intervjua. Kada je svaka grupa dobila svog mentora, određen im je vremenski period za razvijanje svoje preduzetničke ideje. Treća faza je predstavljanje preduzetničkih ideja. Pred stručnim žirijem timovi su predstavljali svoje ideje, a najbolji projekat bio je nagrađen realizacijom. Za najbolju biznis ideju nagrađena je ideja pod nazivom “Gasifikator”, koja je podrazumijevala konstruisanje kamperske peći.

  1. Srednja mješovita škola “Ivan Goran Kovačić” – “HEALTH IS WEALTH”

  Da bi osigurali uspjeh ovog projekta i ostvarivanje rezultata nakon realizacije, učenički parlament je uključio u implementaciju projekta i tijela van škole, te je sa njima ugovorio određenu saradnju. U Herceg Novom postoji Savjetovalište za mlade koje je bilo  uključeno u ovaj projekat kroz učešće na tribinama i predavanjima organizovanim u sklopu aktivnosti. Prvi korak ka uspostavljanju saradnje bio je sastanak između predstavnika UP i uprave škole sa radnicima u Savjetovalištu. Udogovoru sa njima organizovana su predavanja na teme zdravlja mladih na kojima su predavači upravo bilistručnjaci iz Savjetovališta. Kako škola ima dugogodišnju saradnju sa najvećim sportsko-rekreativnim klubovima ugradu (PVK „Jadran“, KK „Primorje 1945“, KSC „DiANo“, FK „Igalo“…),bilo je potrebno unaprijediti tu saradnju radi kvalitetnije realizacije projekta. U cilju promovisanja značaja pravilne i zdrave ishrane, učenički parlament je, u saradnji sa Savjetovalištem za mlade, organizovao tribine o zdravoj ishrani. Predavači iz Savjetovališta za mlade uputili su srednjoškolce da više brinu o svojoj ishrani kroz prezentacije i razgovor sa aspekta medicine i biologije. Dio organizovanih tribina vodili su učenici koji su sa vršnjacima podijelili svoja iskustva u vezi sa zdravom ishranom i zbog čega se oni trude da je održavaju. U saradnji sa psihologom škole održano je 5 časova seksualne edukacije u toku jednog mjeseca (1 čas nedjeljno) za učenike IV razreda škole. Na tim časovima učenici su imali priliku da se bolje informišu o ovoj temi, da postavljaju pitanja i slobodno razgovaraju o svojim iskustvima, brigama, razmišljanjima. Tokom ovog mjeseca ideja je bila da se podigne svijest mladih o postojanju i ozbiljnosti ovihproblema, a takođe i da se pruži podrška svim učenicima koji žele da poboljšaju svoje mentalno zdravlje. Takođe, psiholozi iz Savjetovališta za mlade su govorili o mentalnim problemima koji se često javljaju kod srednjoškolaca -depresija, anksioznost, stres… Tako su učenici dobili priliku da se bolje informišu o ovim problemima, te razmisle kako da se izbore sa njima. Nadalje, mjesec dana, dva puta sedmično, neki od učenika su mijenjali psihologa škole. Tada su ostali srednjoškolci imali priliku da o svojim problemima razgovaraju sa svojim vršnjakom bez osjećaja osude, straha, neprijatnosti, već sa osjećajem iskrene podrške i razumijevanja. U toku posljednjeg mjeseca projekta u školi su se promovisali razni tipovi sportsko-rekreativnog programa. U holu škole, na štandovima, kao i prezentacijama u svečanoj sali, imali su priliku da se predstave brojni gradski klubovi i tako motivišu učenike da započnu sa bavljenjem nekom fizičkom aktivnošću.

  1. Srednja mješovita škola “17. septembar” – “DAN BEZ TELEFONA”
 1. Učenici ove škole uspostavili su saradnju sa školama iz Šavnika i Plužina i upoznali su učenike tih škola sa sadržajem, aktivnostima i ciljevima projekta i njihovom efikasnošću. Zatim je uslijedila realizacija: učenici škola sa Žabljaka i iz Šavnika su putem preko Durmitora došli do škole u Plužinama i sa učenicima plužinske škole realizovali sportske aktivnosti. Nakon toga, učenici iz Plužina su ih poveli u obilazak Pivskog manastira ibrane “Mratinje”, upoznajući ih sa svojim okruženjem. U cilju upoznavanja prirode Durmitora i njegove turističke vrijednosti, učenici škola iz Žabljaka i Šavnika su se vratili drugim putem preko Durmitora završavajući turu “Prsten oko Durmitora”. U vrijeme realizacije projekta učesnicima nije bila dozvoljena upotreba telefona. Profesori su učenike, prilikom boravka u prirodi durmitorskog kraja upoznali sa prirodnim i društvenim karakteristikama ovog područja. Ovim putem su učenici ono što su naučili iz knjiga imali mogućnosti da vide u prirodi, što je prepoznato kao mnogo efektivniji način učenja. Članovi Učeničkog parlamenta SMŠ “17. septembar” su upoznali učenike škola iz Šavnika i Plužina sa svojim radom i načinom sprovođenja različitih aktivnosti, kako bi ih podstakli da i oni aktiviraju svoje učeničke parlamente i samim tim stave akcenat na omladinski aktivizam. U sklopu projekta izrađene su brošure, fotografije, a snimljen je i kratki film.

 

 1. Srednja elektrotehnička škola “Vaso Aligurdić” –“ZAŠTO ĆUTIŠ?”

. Prva projektna aktivnost je bila Izrada web sajta na kojem žrtve nasilja mogu da se obrate socijalnom radniku (trenutno: psihologu i pedagogu ETŠ „Vaso Aligrudić”) za pomoć. Na sajtu se, u zavisnosti kako to autor poruke želi, može dobiti privatni odgovor ili da to bude istaknuto javnosti tako da i ostali mogu izvući neku poruku. Zatim su uslijedile brojne tribine (po jedna u svakoj srednjoj i osnovnoj školi u opštini Podgorica), gdje su socijalni radnici u saradnji sa službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova upoznali mlade sa tim na koji način se mogu izboriti sa nasilnicima, podstaknuti međusobno pomaganje u neprilikama i ukazati na važnost toga da se zaustavi ćutnja, odnosno pasivno nasilje koje štiti nasilnike. Na samom kraju, realizatori projekta stupili su u kontakt sa Savjetom roditelja gdje su kroz određene radionice vodili razgovori na temu spriječavanja vršnjačkog nasilja i uticaja koji roditelji imaju nad djecom koja su nasilnici/žrtve nasilja.
 

 1. Srednja stručna škola Cetinje – “PREVENCIJA, A NE INTERVENCIJA”

U okviru ovog projekta realizovane su tri edukativne radionice tokom kojih su se učenici Srednje stručne škole obučili zadržanje radionica osnovcima (9. razred), a iz sljedećih oblasti : Bolesti zavisnosti, narkomanija i reproduktivno zdravlje. Aktivnosti koje su potom uslijedile su: Realizovanje po dvije radionice u osnovnim školama,  organizovanje panel diskusije i dodjela atestata učenicima koji su završili obuku. Budući da je mnogo mladih u dobi od 14 do 19 godina isprobalo cigarete, alkohol, kocku i klađenje, ideja je bila da se oni preko ovog projekta informišu o posljedicama konzumiranja istih. Takođe, mladi se sve više upuštaju u rizične seksualne odnose, a nisu upoznati i upućeni o polno prenosivim bolestima i  neželjenoj trudnoći. Tako je cilj ovog projekta bilo primarno podizanje svijesti o pomenutim problemima kao i očuvanje zdravlja mladih.