Skoči na sadržaj

PROGRAM DODJELE FINANSIJSKIH SREDSTAVA PRIKUPLJENIH TOKOM AKCIONOG DANA

Unija srednjoškolaca Crne Gore objavila je konkurs za dodjelu finansijskih sredstava prikupljenih tokom Akcionog dana 2017. za projekte učeničkih parlamenata crnogorskih srednjih škola. Konkurs se objavljuje u okviru projekta Akcioni dan.
Rok za predaju projektnih aplikacija je 12. februar 2018.
Opšti cilj konkursa je jačanje i osnaživanje kapaciteta učeničkih parlamenata.
Konkursom će biti finansirani projekti iz oblasi prevencije vršnjačkog nasilja, podsticanja preduzetništva i unapređenja zdravlja mladih.
Iznos sredstava koja mogu biti odobrena za pojedinačne projekte u okviru ovog javnog poziva će se kretati od minimalnog iznosa od 50€ do maksimalnog iznosa do 500€.
Ukupan budžet prikupljen tokom Akcionog dana iznosi 2000.
Svi projekti moraju biti realizovani do kraja školske 2018. godine.
Na konkurs se dostavljaju:      APLIKACIONA PRIJAVA
APLIKACIONA FORMA
BUDŽET
Sva potrebna dokumentacija se nalazi u prilogu.
Od aplikanata se traži da dostave traženo, do 12. februara 2018. godine do 12h na e-mail adresu unijasrednjoskolacacg@gmail.com ili poštom na adresu ul. Omladinskih brigada br.6 81 000 Podgorica.
Pitanja u vezi sa konkursom mogu se postavljati putem e-mail unijasrednjsokolacacg@gmail.com ili putem telefona na broj: 069 597 130
APLIKACIONA PRIJAVA
APLIKACIONA FORMA
BUDŽET