Skoči na sadržaj

Konkurs Za Dodjelu Finansijskih Sredstava Prikupljenih Akcionim Danom 2022

Unija srednjoškolaca Crne Gore objavljuje Konkurs za dodjelu finansijskih sredstava prikupljenih Akcionim danom, za projekte učeničkih parlamenata crnogorskih srednjih škola. Konkurs se objavljuje uz podršku SHL fondacije.

Opšti cilj Konkursa je jačanje i osnaživanje kapaciteta učeničkih parlamenata.

Konkursom će biti finansirani projekti iz oblasti:

  • Mladi i politika 

Potrebno je upoznati mlade sa osnovnim pojmovima u političkom životu, kao i važnosti participacije srednjoškolaca u donošenju odluka i iskazivanju sopstvenog mišljenja. Kroz ovu temu možete se baviti i građanskim obrazovanjem

  • Unaprijeđenje zdravih stilova života

Virusom COVID-19 pogođen je cijeli svijet, a pogotovo mladi ljudi i srednjoškolci koji su na prekretnicama svojih života. Kako se oporaviti nakon ove krize i kako unaprijediti zdrave stilove života? Kroz ovu temu možete obuhvatiti i sport

  • Jednakost u učionici

U odnosu na zajednicu u kojoj se nalazi vaša škola možete se baviti pripadnicima manjina, mladima sa hendikepom i generalno osjetljivim grupama.

Iznos sredstava koja mogu biti odobrena za pojedinačne projekte u okviru ovog javnog poziva će se kretati od minimalnog iznosa od 500.00€ do maksimalnog iznosa do 2000.00€.

Ukupan budžet prikupljen tokom Akcionog dana iznosi 10,000.00€.

Rok za podnošenje projektnih aplikacija je 31. oktobar 2022. godine.

Realizacija projekata započeće u decembru 2022. godine, a svi projekti moraju biti realizovani zaključno sa 01. junom 2023. godine.

Na konkurs se dostavljaju:     

Od aplikanata se traži da dostave traženo, do 31. oktobar 2022. godine do 12h na e-mail adresu akcionidan@unscg.me.

Pitanja u vezi sa Konkursom se mogu postavljati putem e-maila akcionidan@unscg.me ili putem telefona na broj: 067/686-322.