Skoči na sadržaj

Javni poziv za Generalnog sekretara UNSCG

Na osnovu odluke Upravnog odbora, donesene na elektronskoj sjednici održanoj 29.11.2022. godine raspisuje se

JAVNI POZIV ZA GENERALNOG SEKRETARA UNSCG

Javnim pozivom odabraće se Generalni sekretar Unije srednjoškolaca Crne Gore na period decembar 2022 – decembar 2024. godine.

I

Generalni sekretar se bira odlukom predsjednika Upravnog odbora po prethodno sprovedenom javnom pozivu.

Odlukom o izboru Generalnog sekretara utvrđuje se dan stupanja na funkciju i dan prestanka funkcije.

II

Za Generalnog sekretara mogu se prijaviti punoljetna lica, srednjoškolci i studenti koja su crnogorski državljani, a nemaju navršenih 25 godina života.

III

Sa imenovanim Generalnim sekretarom zaključuje se ugovor o volonterskom radu, uz mogućnost da se zaključi ugovor o stipendiranju. O ugovoru o stipendiranju Upravni odbor donijeće odluku nakon probnog rada koji će trajati mjesec dana, a u skladu sa finansijskom situacijom organizacije.

IV

Rad se obavlja radnim danima u trajanju od 5 (pet) časova i nije fiksno određeno već se određuje u odnosu na obim i način rada.

V

Generalni sekretar obavlja djelatnosti koje mu povjeri Upravni odbor, u skladu sa Statutom Unije srednjoškolaca.

VI

U svrhu prijave na Javni poziv potrebno je poslati CV na e-mail adresu info@unscg.me najkasnije do 03. decembra 2022. godine do 12h.

VII

Svi pojmovi koji se koriste u muškom rodu, obuhvataju iste i u ženskom rodu.