Skoči na sadržaj

Javni poziv za dostavljanje idejnog rješenja izgleda murala na temu „Srednjoškolsko okruženje izazovi i mogućnosti“

Unija srednjoškolaca Crne Gore raspisuje

Javni poziv za dostavljanje idejnog rješenja izgleda murala na temu „Srednjoškolsko okruženje izazovi i mogućnosti“

OPIS

Zadatak konkursa je izrada idejnog rješenja izgleda murala na temu „Srednjoškolsko okruženje izazovi i mogućnosti“.

Cilj konkursa je izbor originalnog rješenja murala koji bi bio oslikan na javnoj površini i imao za cilj da srednjoškolcima/kama pošalje poruku važnosti omladinskog aktivnizma i participacije.

Oslikavanje murala organizovaće Unija srednjoškolaca Crne Gore.

Autor idejnog rješenja biće nagrađen sa 150.00€ (stotinu pedeset eura).

USLOVI

Konkurs je upućen svim zainteresovanim srednjoškolcima i srednjoškolkama iz Crne Gore.

Idejno rješenje moguće je poslati u pdf. ili jpg. formatu. Za izradu idejnog rješenja možete koristit sve tehnike koje će biti prigodne da se preslikaju u mural.

Uz idejno rješenje potrebno je poslati i obrazac prijave.

NAČIN PRIJAVE

Konkursno rješenje slati na e-mail adresu unijasrednjoskolacacg@gmail.com sa naznakom „Za Javni poziv – idejno rješenje murala“.

ROK ZA PRIJAVU:

06. decembar 2021. godine do 14h.

Za dodatne informacije možete nam se obratiti putem mejl unijasrednjoskolacacg@gmail.com