Skoči na sadržaj

INTERNI POZIV ZA ČLANOVE U UPRAVNOM ODBORU

Rukovodstvo Unije srednjoškolaca Crne Gore, dana 24.10.2019. godine donosi

O D L U K U

o oglašavanju internog poziva za članove u Upravnom odboru organizacije i to na sljedećim pozicijama:

  • član Upravnog odbora zadužen za koordinaciju aktivnosti u sjevernoj regiji
  • član Upravnog odbora zadužen za koordinaciju aktivnosti u južnoj regiji
  • član Upravnog odbora zadužen za marketing i prikupljanje finansijskih sredstava

Za oglašene poziciji mogu se prijaviti svi članovi Skupštine udruženja.
Posebni uslovi propisuju se za pozicije člana Upravnog odbora zaduženog za koordinaciju aktivnosti u sjevernoj regiji i za  člana Upravnog odbora zaduženog za koordinaciju aktivnosti u južnoj regiji.
Član Upravnog odbora zadužen za koordinaciju aktivnosti u sjevernoj regiji može biti samo učenik škola koje pripadaju sjevernoj regiji.
Član Upravnog odbora zadužen za koordinaciju aktivnosti u južnoj regiji može biti samo učenik škola koje pripadaju južnoj regiji.
Prijava se dostavlja na e-mail adresu unijasrednjoskolacacg@gmail.com sa naznakon „za interni konkurs“.
Prijava se dostavlja do  31.10.2019. godine do 12.00h Uz prijavu, potrebno je dostaviti i CV.
Odluku o izboru članova Upravnog odbora donijeće članovi Skupštine udruženja na V Generalnoj Skupštini, koja će biti održana od 01. do 03. novembra 2019. godine.
Prijavljeni kandidati će u toku V Generalne Skupštine imati izlaganje na temu „Omladinska politika u Crnoj Gori – ja kao lider“ u trajanju od dva minuta kao i naknadno izlaganje kroz diskusiju sa delegatima.
Mandat članovima koji budu bli izabrani na oglašenim pozicijama trajaće do isteka mandata akturelnom Upranom odboru, odnosno do marta mjeseca 2021. godine. Za oglašene pozicije bira se po jedan kandidat.
Odluka
PRIJAVA ZA ČLANA UPRAVNOG ODBORA