Skoči na sadržaj

INTERNI KONKURS ZA ČLANA UPRAVNOG ODBORA

Upravni odbor Unije srednjoškolaca Crne Gore raspisao je konkurs za člana Upravnog odbora zaduženog za koordinaciju aktivnostima u sjevrnoj regiji (regionalnog koordinatora). Konkurs će trajati do 1.11.2017. godine.
Zainteresovani delegati prijavni formular dostavljaju na e-mail adresu unijasrednjoskolacacg@gmail.com sa naznakom ‘za konkurs’. Izbor regionalnog koordinatora održaće se na III Generalnoj Skupštini od strane delegata Unije, a nakon izlaganja kandidata.
Član UO se bira na period decembar 2017. – mart 2019. godine.
Uslovni konkursa:
1. Da je kandidat delegat sjeverne regije
2. Da kandidat nije učenik IV razreda
Prijavni formular