Skoči na sadržaj

Zašto je panel diskusija “Mladi i Ekonomski i Investicioni plan za države Zapadnog Balkana” bila važna?

“Ekonomski i Investicioni plan za Zapadni Balkan” je vrlo važan za mlade jer se između ostalog tiče bitnog aspekta mladih, a to je njihovo zapošljavanje. Takođe, ovaj plan podrazumijeva i korak dalje da mladi ljudi pored dobijanja kvalitetne ponude za zaposlenje i kontinuiranog školovanja dobijaju i pripravnički staž u periodu od četiri mjeseca nakon što su postali nezaposleni ili napustili formalno obrazovanje.
Pored ovog plana, takođe je vrlo važno da se mladi na vrijeme informišu o svim mogućnostima za mlade koje postoje kako u zemlji tako i na nivou Evropske unije kao npr. Program razmjene studenata i mladih “Erasmus+”, program volontiranja i doprinosa zajednici “Evropske snage solidarnosti”.
Diskusija sa mladima i predstavnicima donosioca odluka je važna jer pored upoznavanja, razmjene iskustava i smanjivanja generacijskog jaza omogućava da se lakše razumiju i prevaziđu problemi.”, rekla je Ana Popović, panelistkinja na diskusiji koju je Unija srednjoškolaca organizovala u saradnji sa Coonecting Youth platformom na temu “Mladi i Ekonomski i Investicioni plan za države Zapadnog Balkana”.