Šta poslodavci kažu o Akcionom danu 2021?

Sa zadovoljstvom smo se i ove godine uključili u akciju Unije srednjoškolaca. Jedna ovakva akcija ima veliki značaj za mlade ljude, da kroz radni dan u našem društvu vide kako izgleda priprema i održavanje sportskih terena za dešavanja. DOO “Sportsko-rekreativni centar Bar” će i u narednom periodu sa velikom zadovoljstvom biti partner Uniji srednjoškolaca.

Branislav Nenezić, direktor DOO “Sportsko-rekreativni centar Bar”

Već nekoliko godina unazad naše preduzeće sa velikim zadovoljstvom učestvuje u projektu Akcioni dan koji organizuju mladi i proaktivni srednjoškolci… Ove godine su u okviru naše firme 4 učenika dobila priliku da se susretnu sa poslovnim aktivnostima iz realnog sektora i da obogate teorijska znanja koja stiču u procesu formalnog obrazovanja, što je odlična inicijativa uzme li se u obzir da školski program rada često ne pruža praktično iskustvo đacima… Iz tog razloga se radujemo i saradnji u budućem periodu, jer nam je uvijek u interesu da podržimo mlade ljude koji su budućnost naše zemlje!

Radenko Jovanović, direktor DOO “Alfa trade”, Mojkovac