Skoči na sadržaj

Andrijana Radović

Članica Nadzornog odbora

Andrijana Radović je diplomirana politikološkinja i licencirana omladinska aktivistkinja sa dugogodisnjih iskustvom iz oblasti omladinske politike. Rođena je u Nikšiću gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. Osnovne i specijalističke studije je završila na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, na smjeru politikologija.

Osnivač je i izvršna direktorka nevladine organizacije COSMO – Crnogorske organizacije za samostalnost i mobilnost omladine, koja se bavi unapređenjem položaja mladih u Crnoj Gori. Takođe je i potpredsjednica Mreže za mlade Crne Gore – reprezentativnog saveza organizacija koje sprovode omladinsku politiku u Crnoj Gori. Takođe je jedan od osnivača i predsjednica Regionalne sportske inicijative – “Igrajmo zajedno”.