Skoči na sadržaj

UNSCG POSTALA DIO OBESSU-A

Na sastanku Savjeta članica Organizacionog biroa evropskih školskih srednjoškolskih unija (OBESSU) Unija srednjoškolaca je postala organizacija kandidatkinja.

Nakon što je Rukovodstvo UNSCG podnijelo zahtjev za kandidaturu OBESSU-u u septembru 2022. godine, Upravni odbor je donio odluku da se ista prihvata. Savjet članica (council) je tu odluku i potvrdio na redovnom zasijedanju istog koje je održano u periodu od 02. – 05. decembra 2022. godine.

Na Councilu, našu organizaciju je predstavljao doskorašnji Generalni sekretar, a sada član Nadzornog odbora UNSCG, Vladimir Perazić. U toku događaja postojao je poseban dio u kome je Vladimir predstavio našu organizaciju, kao i odgovarao na pitanja organizacija članica. Nakon toga, Upravni odbor OBESSU-a uručio je Uniji srednjoškolaca uručen je sertifikat, a time je i svečano ozvaničena saradnja i članstvo UNSCG u OBESSU-u.

U okviru Council-a, govorilo se o tekućim pitanjima organizacije, kao i planovima za budućnost, a predstavnici Unije će od sada redovno biti na svim događajima koje organizuje krovno evropsko tijelo srednjoškolskih unija.