Skoči na sadržaj

Učenički parlamenti još jednom dokazali svoju posvećenost aktivizmu

Takmičenje predstavlja način podsticaja učeničkih parlamenata i njegovih članova za jačanjem svojih kapaciteta kao i mogućnost ostvarivanja saradnej sa drugim školama.
Prošlogodišnje takmičenje je dokazalo posvećenost aktivizmu od strane učeničkih parlamanata, i još jednom, negiralo tvrdnje da su srednjoškolci neaktivni.
U toku Takmičenja za najbolji učenički parlament za školsku 2016/17. godinu, realizovano je 537 aktivnosti! Od toga, 57 aktivnosti je bilo medijski promovisano, a 69 puta su stručna lica prisustvovala aktivnostima učeničkih parlamenata.
Učenički parlamenti su najviše realizovali edukativne tribine – 171; zatim humanitarne akcije – 51; aktivnosti pod kategorijom ‘komunikacija sa srednjoskolcima0 – 40; kulturne manifestacije – 33; sportske aktivnosti – 18; ekološke aktivnosti – 18; kulturno-humanitarne aktivnosti – 7 puta. Aktivnosti u ostalim oblastima realizovane su 199 puta. Ovaj broj aktivnosti realizovan je od strane 34 učenička parlamenta.
U odnosu na prvu godinu takmičenja,  prošle godine je broj prijavljenih učeničkih parlamenata bio veći za 20.5% a broj realizovanih aktivnosti u naglom rastu i to za 53.9%.
Jovan Bojović i Mićan Andrijašević, supervizori takmičenja, izrazili su zadovoljstvo zbog ovakve situacije i spremnosti učeničkih parlamenata da aktivno djeluju i budu jedan od pokretača promjena u svojoj zajednici.