Skoči na sadržaj

TRENING O JAČANJU KAPACITETA ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

U sklopu projekta “Raise your voice” koji sprovodimo uz podršku fondacije SHL iz Berlina u periodu od 9. do 10. novembra u prostrorijama Omladinskog centra u Podgorici realizujemo Trening o jačanju kapaciteta članova Upravnog odbora.
Buduću članovi UO, koji su izabrani na IV Generalnoj Skupštini, u toku dvodnevnog treninga zajedno sa predavačima Jelenom Čolaković, programskom direktoricom NVO Juventas, i Jovanom Bojovićem, generalnim sekretarom UNSCG proći će teme koje se tiču aktivizma, komunikacije, timskog rada, finansija, administracije i mnoge druge. Cilj treninga je da se novo članstvo Unije upozna sa osnovama aktivizma, rada u omladinskoj organizaciji i pritom da razviju svoje mogućnosti i potencijale.