Skoči na sadržaj

Rješenje o dodjeli sredstava učeničkim parlamentima u okviru Konkursa za dodjelu sredstava prikupljenih tokom Akcionog dana 2017

Na osnovu prijedloga Komisije o vrjednovanju i odlučivanju o projektima učeničkih parlamenata, Upravni odbor Unije srednjoškolaca Crne Gore donosi:

RJEŠENJE
o raspodjeli sredstava prema Konkursu za dodjelu finansijskih sredstava prikupljenih tokom Akcionog dana 2017. godine

 
Iz budžeta Akcionog dana finansiraju se sljedeći projekti učeničkih parlamenata:
[table id=9 /]
 
 
Po priloženim prijavama na konkurs, sredstva nijesu dobili sljedeći projekti učeničkih parlamenata: 
[table id=12 /]
 
 
Projektne aplikacije koje nijesu razmatrane zbog nepotpune dokumentacije:

[table id=13 /]
 
 
Na ovo Rješenje učenički parlamenti imaju pravo žalbe u roku od 7 dana od dana objavljivanja. Žalbe se dostavljaju na e-mail adresu unijasrednjoskolacacg@gmail.com