Skoči na sadržaj

Rezultati takmičenja za najbolji učenički parlament

Takmičenje je organizovano u sklopu projekta Osnivanje i osnaživanje učeničkih parlamenata. Cilj takmičenja je bio da  učenike podstaknemo na aktivizam, volonterstvo, humanost, kao i na osnaživanje svoje učeničke zajednice kako kroz lokalnu tako i kroz međuopštinsku saradnju.
Ovim projektom, učenički parlamenti su sproveli veliki broj humantiarnih, edukativnih i kulturnih aktivnosti što daje ogroman značaj za društvenu zajednicu.

Unija srednjoškolaca je bodovala sve aktivnosti koje su pristigle na njenu adresu do 30.04.2016. godine.

Rang lista za 5 najboljih UP:
1. Srednja ekonomsko ugostiteljska škola Nikšić (108 bodova)
2. SMŠ “Bratstvo Jedinstvo” Ulcinj (93 boda)
3. SMŠ “Mladost” Tivat (77 bodova)
4. Srednja stručna škola Cetinje (76 bodova)
5. SMŠ “17. septembar” Žabljak (68 bodova)

Unija srednjoškolaca i Ministarstvo prosvjete su pripremili nagrade i priznanja za prva tri mjesa.

Detaljnu tabelu sa bodovima koje su ostvarili učenički parlamenti možete pogdledati OVDJE

NAPOMENA: Ovo su preliminarni rezultati na koje predstavnici učeničkih parlamenata, koji su učestvovali na takmičenju, mogu poslati primjedbu na eventualni propust u bodovanju. Primjedbe slati do 9.05.2016.godine na e-mail adresu unijasrednjoskolacacg@gmail.com