Skoči na sadržaj

OBUKA ZA RAZVOJ LIČNIH KOMPETENCIJA

Mladi su imali priliku da učestvuju u još jednoj obuci za razvoj ličnih kompetencija radi postizanja veće konkurentnosti na tržištu rada. 

Obuka je trajala 3 dana i obuhvatala je kreiranje CV-a, komunikacione vještine, mogućnosti unaprijeđenja znanja

konkurisanje na tržištu rada, pregovaračke sposobnosti i vidljivost na tržištu.

Polaznici su imali priliku da zajedno sa mentorima definišu konkretne aktivnosti koje će im biti od 

koristi za unaprijeđenje ličnih vještina, kao i da dobiju informacije o mogućnostima online usavršavanja 

i rada na različitim platformama.

U okviru projekta “Unaprijeđenje konkurentnosti mladih na tržištu rada” koji realizujemo u saradnji sa NVO Prima u sklopu Omladinskog HUB-a Zapadnog Balkana i Turske, održana je još jedna aktivnost za mlade!

Ovaj projekat finansira Evropska unija,u okviru mreže Youth HUB for WB&T.