Skoči na sadržaj

Odluka o raspodjeli sredstava prema Konkursu za dodjelu finansijskih sredstava prikupljenih tokom Akcionog dana 2018. godine

Na osnovu prijedloga Komisije za ocjenjivanje i odlučivanje o projektima učeničkih parlamenata srednjih škola, Upravni odbor Unije srednjoškolaca Crne Gore donosi:

O D L U K U

o raspodjeli sredstava prema Konkursu za dodjelu finansijskih sredstava prikupljenih tokom Akcionog dana 2018. godine

I

Dodjeljuju se sredstva učeničkim parlamentima crnogorskih srednjih škola, a čiji su projekti učestvovali na Javnom pozivu za dodjelu sredstava prikupljenih Akcionim danom 2018:

  1. Srednja stručna škola Cetinje – Projekat „Čuvaj ovu ružu u kamenu“ – 422€
  2. Srednja umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“ Podgorica – Projekat „Muzika u nama i oko nas“ – 1000€
  3. Gimnazija „Niko Rolović“ Bar – Projekat „Gimnazijski kutak“ – 840€
  4. SMŠ „Ivan Goran Kovačić“ Herceg Novi – Projekat „Nature – Our Future“ – 705€
  5. SMŠ „Mladost“ Tivat – Projekat „Naše dvorište – naše odmaralište“ – 563€
  6. Gimnazija Cetinje – Projekat „Naše sjutra je već danas“ – 405€

II

Ova Odluka objavljuje se na zvaničnoj web stranici Unije srednjoškolaca ( www.unscg.me ).

Obrazloženje

Unija srednjoškolaca Crne Gore u sklopu projekta “Raise your voice” koji je podržan od njemačke fondacije SHL (Schuler Helfen Leben) realizovala je projektnu aktivnost Akcioni dan 2018 u okviru koje je raspisan Konkurs za raspodjelu sredstava prikupljenih tokom Akcionog dana 2018.
Opšti cilj Konkursa je jačanje i osnaživanje kapaciteta učeničkih parlamenata. Na konkurs su učenički parlamenti mogli prijaviti projekte iz oblasi: Karijerno savjetovanje; Mladi i kultura; Prevencija vršnjačkog nasilja; Zaštita životne sredine.
Iznos sredstava koja mogu biti odobrena za pojedinačne projekte u okviru Konkursa mogla su se kretati od minimalnog iznosa od 100€ do maksimalnog iznosa do 1 000€. Ukupan budžet prikupljen tokom Akcionog dana iznosi 4 000€.
Komisija za ocjenjivanje i odlučivanje o projektima sastala se u dva navrata. Prvi sastanak Komisije održan je 03. marta 2019. godine, odnosno drugog puta 11. marta 2019. godine, te je konstatovano da je blagovremeno pristiglo 12 projekata, neblagovremeno pristiglih projekata nije bilo. Na javni poziv projekte su dostavili učenički parlamenti sljedećih škola: Srednja stručna škola Cetinje; Srednja umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“ Podgorica; Gimnazija „Niko Rolović“  Bar; SMŠ „Ivan Goran Kovačić“  Herceg Novi; SMŠ „Mladost“  Tivat; Gimnazija Cetinje; Gimnazija „Slobodan Škerović“ Podgorica; Gimnazija „Petar I Petrović Njegoš“ Danilovgrad; SMŠ „17. septembar“ Žabljak; SMŠ „Danilo Kiš“ Budva; JU Stručna medicinska škola Podgorica.
Komisija je odlučivala po ranije utvrđenim kriterijumima, a sredstava su dodjeljivana do iscrpljenja prikupljenih sredstava. Komisija je donijela odluku o finansiranju projekata učeničkih parlamenata sljedećih škola: Srednja stručna škola Cetinje; Srednja umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“ Podgorica; Gimnazija „Niko Rolović“  Bar; SMŠ „Ivan Goran Kovačić“  Herceg Novi; SMŠ „Mladost“  Tivat; Gimnazija Cetinje.
Prema bodovnoj listi, a zbog iscrpljena sredstava prikupljenih Akcionim danom 2018 nijesu finansirani prijekti učeničkih parlamenata sljedećih škola: Gimnazija „Slobodan Škerović“ Podgorica; Gimnazija „Petar I Petrović Njegoš“ Danilovgrad; SMŠ „17. septembar“ Žabljak; SMŠ „Danilo Kiš“ Budva.
Komisija je svoj stav predložila Upravnom odboru, koji je jednoglasno podržao i donio ovu Odluku.
Učenički parlamenti koji su učestvovali u Javnom pozivu mogu u roku od 7 dana od dana objavljivanja Odluke tražiti uvid u evaluacione liste Komisije i izjaviti žalbu na bodovanje Komisije.