Skoči na sadržaj

Moć adolescencije

Uniju srednjoškolaca na ovom događaju predstavljale su Andrea Mićanović i Indira Količić, članice Upravnog odbora naše organizacije. Andrea je imala priliku da predstavi novu verziju Opšteg komentara br. 20 o primjeni Konvencije o pravima djeteta tokom adolescencije, koju su članovi UNSCG prilagodili mladima.

 

U daljem dijelu panela, Indira, koordinatorka aktivnosti za južnu regiju govorila je o važnosti međusektorske saradnje između zdravstva, obrazovnog i sistema socijalne zaštite, za pravilan razvoj djeteta u periodu adolescencije, te o ostvarivanju prava mladih na izražavanje mišljenja i građansko angažovanje posredstvom pravilnog funkcionisanja učeničkih parlamenata.