Skoči na sadržaj

Konkurs za prijem delegata/kinja u Uniju srednjoškolaca Crne Gore

Na osnovu odluke donesene 14. oktobra 2022. godine od strane Upravnog odbora Unije srednjoškolaca Crne Gore, Skupština UNSCG raspisuje

KONKURS ZA PRIJEM DELEGATA/KINJA

Unija srednjoškolaca Crne Gore u skladu sa ovim Konkursom omogućava priključenje Skupštini udruženja za 41. srednjoškolca/ku.

USLOVI KONKURSA

Pravo na učešće mogu ostvariti svi učenici/ce koji imaju status redovnog učenika/ce i to u sljedećim školama:


• Srednja mješovita škola – Andrijevica
• Srednja mješovita škola „Danilo Kiš“ – Budva
• Srednja likovna škola „Petar Lubarda“ – Cetinje
• Gimnazija “Petar I Petrović Njegoš” – Danilovgrad
• Srednja mješovita škola “Braća Selić” – Kolašin
• Gimnazija – Kotor
• Srednja pomorska škola – Kotor
• Srednja mješovita škola “Vuksan Đukić” – Mojkovac
• Gimnazija „Stojan Cerović“ – Nikšić
• Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje “Dara Čokorilo” – Nikšić
• Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola – Nikšić
• Srednja mješovita škola – Petnjica
• Gimnazija “Tanasije Pejatović” – Pljevlja
• Srednja škola Medresa „Mehmed Fatih“ – Tuzi
• Gimnazija „Slobodan Škerović“ – Podgorica
• Srednja ekonomska škola „Mirko Vešović“ – Podgorica
• Srednja stručna škola „Sergije Stanić“ – Podgorica
• Gimnazija „30. septembar“ – Rožaje
• Srednja stručna škola – Rožaje
• Obrazovni centar – Šavnik

Učenicima se dodjeljuje status delegata na period trajanja njihovog srednjoškolskog obrazovanja.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidati su u obavezi da popune Formular za prijavu i da u prijavi dodaju file sa
videom na temu: „Kako ćeš iskoristiti svoje članstvo u Uniji kako bi poboljšao/la
status učenika/ca u Crnoj Gori?“.


Video: Dužina maksimum 1 minut.


Šta je ono što ti možeš da doneseš Uniji i šta je to za šta bi se zalagao/la ukoliko bi
postalo/la naš delegat/kinja?


Napomena: konkretnost i inovativnost donose dodatne bodove

Video mora nositi naziv: „tvoje ime.tvoje prezime“ – npr.
„marko.marković“

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave se podnose do 24. oktobra 2022. godine do 12:00h.

NAČIN IZBORA NOVIH DELEGATA

Rukovodstvo Unije srednjoškolaca zadržava pravo da u skladu sa brojem prijavljenih kandidata, u slučaju potrebe, organizuje više klasifikacionih krugova. Pristigli radovi će biti bodovani od strane rukovodstva UNSCG, a rezultati će biti objavljeni na sajtu.