Skoči na sadržaj

Zdravo starenje

Učenički parlament je u saradnji sa Crvenim krstom Prijestonice Cetinje dobio projekat ZDRAVO STARENJE, koji podrazumijeva više edukativnih tribina. Prva je realizovana u petak 12. Maja, kojoj je prisustvovalo 20 učenika 1. I 2. Razreda SSŠ. Predavači su bili mladi volonteri Crvenog krsta, a dotakli su se tema kao što su ishrana, mentalno zdravlje, briga o starim osobama itd.
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina I-3 boda
UKUPNO BODOVA-3 BODA