Skoči na sadržaj

"Važnost učestvovanja u procesu donošenja odluka"

Povodom dana promocije obaveznih izbornih sadržaja, u zbornici škole je, u subotu, 19. decembra 2015. godine u 10:30h, održan okrugli sto na temu “Važnost učestvovanja u procesu donošenja odluka”. Okruglom stolu je, zajedno sa delegatima Učeničkog parlamenta, ali i ostalim zainteresovanim učenicima škole, prisustvovala direktorica škole, g-đa Zoja Bojanić-Lalović. Tom prilikom, učenici škole su, kao i na prethodnoj, trećoj sjednici Đačkog parlamenta, aktivno postavljali pitanja i iznosili sugestije o onome što bi se u školi moglo promijeniti/uraditi/unaprijediti.

Na kraju okruglog stola odlučeno je da će se na narednoj sjednici Učeničkog parlamenta odabrati dva predstavnika koja će, zajedno sa profesorima, raditi na organizovanju obilježavanja Dana škole, kao i da će Učenički parlament, u saradnji sa Pedagoško-psihološkom službom i Upravom škole, realizovati anketu na temu uvođenja školskih uniformi kako bi se, u skladu sa željama učenika, moglo djelovati. Promocija aktivnosti izvršena je preko društvene mreže.

DODJELA BODOVA:
II stepen dodjele bodova
Ostale aktivnosti (Promocija obaveznih izbornih sadržaja) – 3 boda

III stepen dodjele bodova
Društvena mreža – 2 boda

UKUPNO 5 BODOVA