Skoči na sadržaj

Svjetski dan zaštite na radu

Prva edukativna tribina je bila namijenjena za učenike četvrtog razreda čiji je obrazovni profil građevinski tehničar. A druga edukativna tribina je bila namijenjena za učenike prvog razreda čiji je obrazovni profil tehničar prodaje. Kroz obje edukativne tribine učesnici su se upoznali sa rizima i problemima sa kojim se suočavaju zaposleni na poslu. Cilj ovih tribina je promovisanje prevencije povreda na radu i profesionalnih bolesti. Učesnicima je skrenuta pažnja na nove trendove u oblasti zaštite i zdravlja na radu. Na kraju su se svi složili da je zdravlje zaposlenih ključna pretpostavka ostvarivanja porodičnog prihoda, produktivnosti i ekonomskog razvoja.

Ova aktivnost je objavljena na fb stranici škole:

https://www.facebook.com/jusmsbecobasicplav/?hc_ref=PAGES_TIMELINE#

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina 2×3 – 6 bodova

UKUPNO: 6 bodova