Svjetski dan mira

Članovi Učeničkog parlamenta Srednje medicinske škole “Dr Branko Zogović” obilježili su 21. septembar, Svjetski dan mira,  toga dana učenici su zasadili mlade sadnice ispred njihove škole kao i ispred Osnovne škole “Vukašin Radunović” područnog odjeljenja u Lušcu. Zasađeno je 30 sadnica. U prilogu članak iz novina Dan i fotografije. Takođe o akciji je obaviještena i lokalna radio stanica Berane.
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Ekološka akcija- 3 boda
IV stepen dodjele bodova
Mediji- 2 boda
UKUPNO BODOVA: 5