Skoči na sadržaj

"Svi na matursku ekskurziju"

Tokom ove aktivnosti prikupljan je stari papira koji se dao na otkup i reciklažu. Sav sakupljen novac je namijenjen učenicima koji potiču iz materijalno ugroženih porodica a koji će naredne školske godine otići na matursku ekskurziju. Novac će biti raspoređen u zavisnosti od količine sakupljenog novca i prioriteta u datom trenutku. Akcija je planirana da traje kontinuirano, a u novembru je realizovan samo prvi dio akcije. O ovoj akciji učenici su bili informisani putem oglasne table.

DODJELA BODOVA:
II stepen dodjele bodova
Humanitarna akcija – 4 boda

III stepen dodjele bodova
Oglasna tabla škole – 1 bod

UKUPNO 5 BODOVA