Skoči na sadržaj

Srednja ekonomsko ugostiteljska škola Nikšić: Saradnja sa Agencijom za lokalnu demokratiju

Kroz Power Point prezentaciju prvenstveno su približili znanja o ljudskim pravima, kao i druge informacije: osnivanje agencije, organizacija projekata i radionica, mapa grada. Učenike iz parlamenta je posebno zanimalo šta u stvari znači taj pojam „mapa grada“. Predstavnici agencije su ga na njihovu inicijativu detaljnije obrazložili, uz ključno objašnjenje da ona predstavlja određene želje i buduća ostvarenja mladih, a koja se odnose na objekte ili institucije koje se ne koriste na pravi način a koje bi mladima pomogle u nekim njihovim aktivnostima. Zatim, govorili su i o Omladinskoj foto-patroli (gdje su učestvovali mladi koji su kroz fotografije mogli iznijeti svoje viđenje kulturnih znamenitosti, kao i prirodne ljepote našeg grada). Govorili su o posjeti Nacionalnom parlamentu, e-biltenima, istraživanjima o učešću mladih na Balkanu, regionalnim forumima, lokalnim fondovima za mlade, obilježavanju dana „Mladi preuzimaju“, i mogućnostima uključenja za sve zainteresovane učenike. Utisak o održanom predavanju je dosta dobar, pri čemu su učenici iz parlamenta pokazali ineteresovanje za neku buduću saradnju.

DODJELA BODOVA:
II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina – 4 boda

III stepen dodjele bodova
Oglasna tabla škole – 1 bod

UKUPNO 5 BODOVA