Skoči na sadržaj

Sportski turnir Srednjih škola

Na inicijativu Učeničkog parlamenta JU Srednje elektro-ekonomske škole, dana 15. 03. 2018. realizovan je sportski turnir Srednjih škola.
Naime, kako je do sada ovu aktivnost sprovodio Aktiv fizičkog vaspitanja na sjednici Nastavničkog vijeća odlučeno je da koordinator za Srednju elektro-ekonomsku školu bude Učenički parlament. Na takmičenju u fudbalu učestvovale su još 2 škole:  Gimnazija ,, Miloje dobrašinović“i JU Srednja stručna škola.
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Sportske aktivnosti II-4 boda
UKUPNO BODOVA: 4 BODA