Skoči na sadržaj

Školska igranka u organizaciji Učeničkog parlamenta

U Knightsbridge International school MNE organizovana je prva igranka 09. decembra. Igranka je bila organizovana od strane učenčkog parlamenta za učenike od 6. razreda osnovne škole do maturanata. Dj Mouron je puštao muziku, a nije nedostajao i profesionalni laser  show. Svaki učenik je imao pravo da dovede jednog gosta. Nastavnici su volontirali da budu prisutni u slučaju da su potrebni nekome. Roditeljski savjet je pomogao oko hrane kao i svi članovi parlamenta. Atmosfera je dodatno zbližila sve članove školskog kolektiva i dala maha za dobre školske rezultate.
 
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Ostale aktivnosti-3 boda
UKUPNO BODOVA-3 BODA