Skoči na sadržaj

Integrisani izvještaj o aktivnostima Učeničkog parlamenta SSŠ Cetinje

Učešće u organizaciji Dana škole

DANŠKOLESSŠCT

Učenički parlament Srednje stručne škole sa Cetinja učestvovao je u obilježavanju dana škole 23.02.2016.

Članovi parlamenta su obezbijedili  kostime za dramsku predstavu i muzičko solo izvođenje. Takođe su bili zaduženi za organizaciju programa i uređenje bine. U sklopu programa prezentovan je dosadašnji rad UP i ostalih sekcija.
Svojim prisustvom ovaj događaj
su uveličali : predstavnici zavoda za školstvo, centra za stručno obrazovanje, socijalni partneri skole (senat prijestonice, sekrertarijat za sport i mlade, Dnevni centar), predstavnik lokalne samouprave NVO My Way.

 

Kreiranje zvanične Facebook stranice Učeničkog parlamenta

Na osnovu odluke Učeničkog parlamenta, uz dozvolu Uprave škole, a sve u ciljeu promocije aktivnosti, članovi UP kreirali su facebook stranicu. Radi bolje promocije facebook stranice postavljeno je obavještenje na oglasnoj tabli. Ovjde možete pogledati stranicu Učeničkog parlamenta SSŠ Cetinje.

Obilježavanje Dana žena

čestitke za 8. mart

Članovi učeničkog parlamenta uručili su direktorici, profesoricama i ostalim zaposlenim damama u skoli, ručno rađene čestitke i na taj način simbolično obilježili 8. mart, internacionalni praznik poznatiji pod nazivom Dan žena. Promocija ove aktivnosti izvršena je putem oglasne table i facebook stranice.

 

DODJELA BODOVA:
II stepen dodjele bodova
Ostale aktivnosti (učešće u obilježavanju Dana škole) – 3 boda
Ostale aktivnosti (Obilježavanje Dana žena) – 3 boda
Promocija aktivizma i prava srednjoškolaca (kreiranje Facebook stranice) – 2 boda

III stepen dodjele bodova
Oglasna tabla škole x2 – 2 boda
Društvene mreže – 2 boda

UKUPNO 12 BODA