Skoči na sadržaj

Obilježen Dan borbe protiv HIV-a

Dio članova učeničkog parlamenta zajedno sa učenicima Ekonomsko-ugostiteljske škole posjetio je Centar za povjerljivo savjetovanje i testiranje. Oni su imali priliku da od doktora čuju više o simptomima, posledicama, zaštiti i načinima prenošenja virusa.

hiv 17 niko rolović

Nakon toga UP je sproveo anketu među gimnazijalcima u cilju utvrđivanja stepena informisanosti učenika o HIV-u.

Zatim su rezultati ankete prezentovani široj grupi učenika koji su imali priliku da postave pitanja o svim nejasnoćama oko navedene teme.

 

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina – 3 boda
Komunikacija sa srednjoškolcima (anketa) – 2 boda

V stepen dodjele bodova
Aktivnost se spovodi na inicijativu UNSCG- 1 bod

UKUPNO: 6 bodova