Skoči na sadržaj

Obilježavanje Dana borbe protiv bolesti zavisnosti

U okviru školskog međuvršnjačkog obrazovanja, a povodom novembarskih dana obilježavanja borbe protiv bolesti zavisnosti,  pet parlamentarki SEUŠ pripremile su četvorodnevnu seriju predavanja-radionica o temama: alkoholizam, droga, pušenje i kockanje.
Radionice, kroz koje je prošlo stotinak naših učenika, održavale su se u biblioteci škole,pod mentorstvom profesorice Branke Radulović. Cilj ovih radionica bio je širenje stečenih znanja među vršnjacima, tj. edukacija u širem smislu, budući da su učenici svjesni uticaja okruženja na njih, na njihove odluke, te na racionalno razmišljanje. Pored pažljivo pripremljenog teorijsko-informativnog dijela, gdje su predstavljeni najčešći oblici zavisnosti, kao što su konzumiranje duvanskih proizvoda, alkohola i psihoaktivnih supstanci,ali i razni vidovi kockanja, učenicima su putem video projektora prikazivani i konkretni primjeri nekadašnjih zavisnika sa veoma opasnim posljedicama koje se tiču, kako zdravstvenog stanja pojedinca, tako i čitavog niza drugih poremećaja. Informativni dio radionice i segment otvoren za slobodnu diskusiju, dopunjavali su primjenljivim komunikativnim i šaljivim igrama, čiji je rezultat bio efikasniji rad, te uključivanje u diskusiju.
Održane su četiri radionice, za učenike svih razreda, koje su bile interaktivnog karaktera i izazvale su veliko interesovanje učesnika, koji su ovim temama prilazili sa brojnim pitanjima i nedoumicama,ali su i iznalazili konstruktivna rješenja za situacije u kojima bi se hipotetički našli oni sami ili neko iz njihovog društva.

 
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina II-4×4
UKUPNO BODOVA-16 BODOVA