Skoči na sadržaj

Nastavak turnira sa osnovcima

 Nakon šahovskog turnira organizovanog u SEUŠ u Baru, šestoro najboljih učenika patiju šaha odigralo je i sa predstavnicima OŠ “Meksiko” iz istog grada.

DODJELA BODOVA

II STEPEN DODJELE BODOVA
Ostale aktivnosti- 3 boda

UKUPNO BODOVA-3 BODA