Skoči na sadržaj

Najbolji parlamentarci i volonteri

Učenički parlament Srednje stručne škole Cetinje je sa Volonterskim klubom organizovao takmičenje za najboljeg volontera i parlamentarca školske 2017/18 godine. Žiri su činile prof. Danijela Bokan, koordinatorka Volonterskog kluba , kao i Aleksandra Drecun, predsjednica Učeničkog parlamenta. Kriterijumi za bodovanje bili su učesće u akcijama i privrženost vannastavnim aktivnostima. Za ovu godinu, u konkurenciji volontera, jednoglasnom odlukom izabrana je Kristina Živković, učenica IV razreda Turističkog smjera. Kada su u pitanju parlamentarci, izabrana je, takođe jednoglasno, učenica III razreda Turističkog smjera-Milica Prlja.

DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Ostale aktivnosti x2-6 bodova
UKUPNO BODOVA-6 BODOVA