Skoči na sadržaj

Međuopštinska saradnja

Učenički parlament ulcinjske srednje škole organizovao je raymjenu učenika sa barskom gimnazijom. U toku aprila mjeseca četiri učenika barske škole posjetile su tu obrazovnu ustanovu, a nakon nedelju dana Ulcinjani su uzvratili posjetu.
Praveći paralelu između dva načina rada, profesorskog kadra i aktivnostima oba parlamenta spremni su za nastavak saradnje.

DODJELA BODOVA

II STEPEN DODJELE BODOVA
Ostale aktivnosti-3 boda

III STEPEN DODJELE BODOVA
Međuopštinska saradnja-5 bodova

IV STEPEN DODJELE BOODVA
Mediji- 2 boda

UKUPNO-10 BODOVA