Skoči na sadržaj

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

U subotu, 03.12. 2016. godine u Centru za kulturu, nastupili su učenici Gimnazije,, 30. septembar, članovi Dramske sekcije ,, Gimnazijalci“, članovi Kluba filantropa i članovi Udruženja paraplegičara iz Rožaja. Pod vođstvom profesorice Mirsade Šabotić izveli su pozorišni komad pod nazivom ,, Otvorite oči, srce i dušu“. Cilj ovog scenskog nastupa je bio da se ukaže na diskriminatorski odnos prema osobama sa invaliditetom, na svakodnevne probleme i izazove sa kojima se pripadnici ove populacije susreću, ali, istovremeno, promovisane su sposobnosti i mogućnosti ove populacije koje su često mnogo veće nego što se to obično misli, a posebno se ukazalo na aktivizam mladih ljudi koji doprinosi humanizaciji društva. Scenskim slikama, mimikom, pokretima, muzikom poslana je jasna poruka da treba poštovati ljudska prava i dostojanstvo osoba sa invaliditetom, razbiti predrasude i stereotipe, doprinijeti postizanju boljeg razumijevanja problema invaliditeta ka ostvarivanju svih prava koja ova populacija ima, kao i njihovu potpunu uključenosti u društvo u kojem žive. Učenici koji su učestvovali u scenskom nastupu su: Camić Sadija, Ćatović Tarik, Nokić Numan, Alomerović Irma, Škrijelj Dženana, Ramović Jakup, Demić Elma, Demić Faris, Šabotić Kanita, Kurtagić Ismar, Kardović Semir, Šutković Amra,Kurpejović Zijada, Camić Resmija, Bektašević Bakir, Kuč Amina i Dedeić Amela.
Svoj doprinos ovoj manifestaciji dala je i mlada pjesnikinja Amina Kuč, član literarne sekcije Gimnazije, koja je kazivala svoje stihove ,,Svi smo mi isti, svi smo mi ljudi“.

73273889428

Istog dana u hali sportova je organizovana utakmica “košarke u kolicima ” gdje su članovi Učeničkog parlamenta prisustovali i podrzali timove uz poruke podrške na plakatima.

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova
Kulturna manifestacija – 3 boda
Sportska aktivnost – 3 boda

UKUPNO: 6 bodova