Skoči na sadržaj

Međunarodni dan borbe protiv HIV-a

Oko 50 učenika Srednje mještovite škole “Bratstvo jedinstvo” iz Ulcinja imalo je priliku da prisustvuje edukativnoj tribini na temi virusa HIV-a i polno prenosive bolesti koju izaziva. Naime, u organizaciji učeničkog parlamenta, na inicijativu Unije srednjoškalaca, edukativnu tribinu održala su stručna llica iz Doma zdravlja. Dodatna pitanja i zainteresovanost učenika bili su dokaz produktivnog rada i zalaganja parlamenta.
DODJELA BODOVA
 
II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina I-3 boda
V stepen dodjele bodova
Aktivnost sprovedena na inicijativu UNSCG-1 bod
Prisustvo stručnog lica-1 bod
UKUPNO BODOVA-5 BODOVA