Manifestacija povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

U realizaiiji i organizaciji pomogao je i Tim za inkluziju. U periodu od 14. do 22.novembra, u školi je sprovedeno istraživanje čiji je cilj bio da se ustanovi nivo informisanosti učenika o naičinu, života osoba sa invaliditetorn. Rezultati su bili zadovoljavajući.
Naime, 75% od ukupnog broja učenika, izrazilo je želju i spremnost da daju svoj doprinos u povećanju kvaliteta života lica sa invaliditetom. Na osnovu toga, u svakom odjeljenju realizovane su radionice, sa trajanjem od dva školska časa, gdje su profesori i učenici volonteri predstavili problem sa par praktičnih primjera, kvalitetnom diskusijom i na samom kraju prijedlozima o poboljšanju ovog segmenta života u našoj zajednici. Nakon radionica, sa novim saznanjima i stečenim utiscima, učenici su se zaputili ka amfiteatru gdje su imali priliku da prisustvuju predavanju Marijete Mojašević, Savjetnice za mlade pri Kancelariji za mlade Opštine Berane. Uvod u predavanje dala je Maslovarić Milica, učenica trećeg razreda Gimnazije i predsjednica Učeničkog parlamenta, koja je pročitala svoj esej na temu ,,Njegujmo različitosti”. Uslijedilo je predavanje Marijete Mojašević, nekadašnje učenice Gimnazije, koja je na veoma upečatljiv način učenicima I profesorima ove škole prenijela lična iskustva vezana za život osoba sa invaliditetom. ,,Život sa invaliditetom: Kako ostati ista I da li je suština u tome?”, bila je tema njene prezentacije, Naročito je istakla važnost podrške vršnjaka, koju nije imala u tom period, kao I negativne strane stvaranja sopstvenog svijeta I povlačenja u sebe. Ova mlada, entuzijastična djevojka nastavlja svoju dugogodišnju borbu, a prisutnima ostavlja zaključak da ,,različitosti treba poštovati, jer razliditost je svijet”.

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova:
Edukativne tribine – 3 boda
Komunikacija sa srednjoškolcima (istraživanja) – 2 boda

V stepen dodjele bodova
Stručno lice – 1 bod
Aktivnost propraćena od strane velikog broja učenika – 1 bod

UKUPNO: 7 bodova