Skoči na sadržaj

Komunikacija sa srednjoškolcima

Na inicijativu članova Učeničkog parlamenta, predstavnika prvog razreda dogovorena je posjeta određenim odjeljenjima prvog i drugog razreda i to: I/1, I/4, I/5, I/6, I/6 i II/7 na časovima odjeljenske zajednice. Časovima su prisustvovala po 2 predstavnika Učeničkog parlamenta dana 15.12.2017. Cilj posjete bio je poboljšanje uspjeha, vladanja i smanjena izostanaka. Učenicima je motivaciono pristupljeno, te su dali određena obećanja koja su i ispunjena i to da je broj neopravdanih na nivou prvog razreda bio zanemarljiv, a veliki broj učenika je poboljšao uspjeh. Detaljan izvještaj sa posjećenih časova iznijet je na sjednici UP-a i na sjednici Nastavnčkog vijeća.
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Osnovne aktivnosti (komunikacija sa srednjoškolcima)-2 boda
UKUPNO BODOVA-2 BODA