Skoči na sadržaj

Integrisani izvještaj o aktivnostima Učeničkog parlamenta SEUŠ Nikšić

Alternativna medicina

Učenički parlament je u saradnji sa prof. Gordanom Rovčanin u srijedu 09.03.2016. godine organizovao predavanje na temu ,,Alternativna medicina”.
U vrijeme brzog razvoja tehnologije i nauke, kada su apoteke prepune lijekova, a u medijima se govori o napredovanju medicine, sve se više ljudi okreće alternativnom načinu liječenja. Alternativna medicina je rastući trend u svijetu jer je jeftinija, pristupačnija i manje agresivna prema organizmu nego što su to metode klasične medicine. Dok pokušavamo proizvesti lijekove koji bi iskorijenili mnoge, još i danas neizlječive bolesti, sve je više istraživača okrenutih proučavanju iskustva prošlosti o liječenju prirodnim sredstvima.

alternativnamedicina

Podstaknuti ovim i drugim činjenicama odlučili su da se bave ovom interesantnom i jako aktuelnom temom. Predavanje je bilo podijeljeno u tri cjeline. A shodno tome, učenici koji su radili na ovom predavanju su bili podijeljeni u tri grupe. Svaka grupa je na početku zasebno radila, da bi na kraju objedinili rad sve tri grupe.
U prvom dijelu predavanja upoznali su učesnike sa pojmom Wellness&spa centra, kao i njihovom ponudom čiji je sastavni dio alternativna medicina. U drugom dijelu govorili su o pojmu alternativna medicina, i o tome koje metode alternativne medicine su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti provjerene i potvrđeno je da  doprinose zdravlju čovjeka. Osvrnuli su se na fitoterapiju, homeopatiju, aromaterapiju, akupunkturu, refleksologiju, ajurvedu, akupresuru. U trećem dijelu predavanja bavili smo se ,,SMIJEHOM”, kao nečim što preporučuju alternativna i klasična medicina. Kako to smijeh pozitivno utiče na naše zdravlje?

Naravno tu su i preporuke kako se što više smijati. Na kraju predavanja anketirali su prisutne. Cilj ankete je da se dođe do podatka koliko prisutni vjeruju u alternativnu medicinu, da li su nekada koristili neku od alternativnih metoda liječenja.

Predavanje je promovisano na oglasnoj tabli škole.

Uspješan dan demokratskog dijaloga mladih i predstavnika lokalnih vlasti u Nikšiću

posjeta opštini1

Dana, 26.02.2016. godine sa početkom u 10h organizovan je dan „Mladi preuzimaju”. Tema ovog dana bila je položaj mladih u Nikšiću – lokalne politike i praksa.

Mladi iz Nikšića, njih 20 – ak, imali su priliku da postavljaju pitanja predsjednici Skupštine Opštine Nikšić, gospođi Sonji Nikčević, odbornicima Skupštine Opštine, gospođi Andrijani Jovović Bulajić, gospodinu Veselinu Gardaševiću, gospodinu Radovanu Peroviću i gospodinu Luki Mitroviću, kao i Sekretaru Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje gospodinu Milanu Koraću. 

Ovaj dan inicirala je Agencija za lokalnu demokratiju Nikšić u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Nikšić (Kancelarija za mlade) i sa Savjetom za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija. Učenički parlament SEUŠ Nikšić  je takođe učestvovao u organicaji ovog dana i parlamentarci su imali priliku da sa ovom grupom mladih postavljaju pitanja koja se tiču lokalnih projekata za mlade, kao i zakonskog uređenja oblasti mladih. Istaknuta je potreba za stvaranjem posebnog Sekretarijata koji bi bio jedino i direktno nadležan za mlade i pitanja koja ih se tiču. Značajan je i problem narkomanije, odnosno dostupnost psihoaktivnih supstanci, te potreba za većim brojem mehanizama zaštite i prevencije. Istaknuto je da i dalje postoji veliki broj barijera sa kojima se susrijeću osobe sa invaliditetom. Mladi su takođe postavljali pitanja vezana za kulturne i sportske sadržaje. Smatraju da je potrebno povećati dostupnost kulturnih sadržaja, tj. da bi trebalo da postoji veći obim povlastica za mlade, posebno kada su u pitanju karte za kulturne događaje. Treba pridati više pažnje sportovima koji su manje zastupljeni i razvijeni u Nikšiću, kao što je npr.planinarenje, biciklizam.

Predstavnici Učeničkog parlamenta ove škole bili su: Šturanović Vladan, Eraković Svetlana, Žižić Anđela, Eraković Neda, Mićković Maksim i profesor Predrag Marušić.

posjeta opštini

 

Sanduče povjerenja

sanducepovjerenjank

Učenicki parlament je krajem novembra 2015. godine. organizovao akciju postavljanja kutije povjerenja u holu škole. Postavljanjem Sandučeta povjerenja učenicima je pružena mogućnost da anonimno iznesu pohvale,primjedbe i sugestije  o radu škole, uslovima u školi i sl. Sanduče povjerenja se otvara jednom mjesečno i sve poruke pregleda pedagog škole,profesori koordinatori UP i članovi UP. Učenici su o ovoj aktivnosti upoznati preko članova UP i preko oglasne table.

Oglasna tabla

U cilju upoznavanja učenika sa radom UP i promovisanja njegovog rada, u holu škole je postavljena oglasna tabla. Na oglasnoj tabli članovi UP redovno postavljaju izvještaje o trenutnim i planiranim akcijama i dešavanjima. Na oglasnoj tabli se nalaze i imena članova UP.

Facebook stranica

Članovi UP su formirali Facebook stranicu u cilju ostvarivanja bolje saradnje i komunikacije, kao i promocije rada učenickog parlamenta. Rad ovog učeničkog parlamenta možete pratiti na njihovoj facebook stranici

Saradnja Učeničkog parlamenta Ekonomsko-ugostiteljske škole i  Studentskog parlamenta Univerziteta Mediteran

U oktobru mjesecu 2015. godine  predsjednik studentskog parlamenta  Spasoje Vukmirović i student povjerenik Aleksandra Ljumović Univerziteta Mediteran posjetili su Srednju ekonomsko ugostiteljsku školu u Nikšiću i na inicijativu školskog psihologa Dimitrija Đuričkovića  i razgovarali sa parlamentarcima. Posjeta je bila neformalna i razgovarali su o akcijama koje su realizovali u prethodnoj godini, razmjenili iskustva o radu parlamenta i budućoj saradnji.

Nakon posjete, kao početak saradnje uslijedio je ovoj školi za učešće na takmičenju “Danas srednjoškolac sjutra preduzetnik.  Organizator takmičenja bio je Studentski parlament Univerziteta Mediteran u saradnji sa Univerzitetom Mediteran i
revizorskom kućom EY. Takmičenje je organizovano u dvije faze.

U prvoj fazi formirani su timovi učenika koji su podnijeli prijavu i opis svojih preduzetničkih ideja.
Druga faza takmičenja  podrazumijevala je finalni dio na kome su deset najboljih timova imali priliku da prezentuju biznis planove svojih ideja.

Timovi ove škole bili su :

1.Nevena Josipović – predstavnik parlamenta odjeljenja 2/1 i učenica odjeljenja 2/1 Perović Anđela;

2.Božović Bojan – predstavnik parlamenta odjeljenja 2/4 i Aleksandar Ivanović učenik odjeljenja 2/4

3.Pero Matunović i Maksim Mićković učenici odjeljenja 3/6 , saradnici u više akcija učeničkog parlamenta.

Tokom pripreme za takmičenje svi timovi su imali podršku i pomoć u radu od strane profesora ekonomske grupe predmeta Predraga Marušića koji koordinira u radu Učeničkog parlamenta. U drugu fazu takmičenja prošao je tim broj tri, sa preduzetničkom idejom “Reciklaža električnog i elektronskog otpada”. Učenici ove preduzetničke ideje Matunović  Pero i Mićković  Maksim su prisustvovali radionici  na Univerzitetu Mediteran čija je tema bila “Prezentacione i komunikacione vještine”, a  koja je imala za cilj da finaliste pripremi za završnu fazu takmičenja.
10. decembra održano je finalno takmičenje na Univerzitetu Mediteran, učenici Matunović Pero i Mićković Maksim su prezentovali svoju ideju zajedno u sa ostalim finalistima. Podrška timu na takmičenju bio je profesor Predrag Marušić. Ovaj tim je na takmičenju osvojio osmo mjesto.

Na Takmičenju su učestvovali učenici srednjih škola iz raznih krajeva Crne Gore.

 

DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina (predavanje o alternativnoj medicini) – 3 boda
Anketa (Alternativna medicina) – 2 boda
Ostale aktivnosti (Učešće u aktivnostima drugih organizacije – “Mladi preduzimaju”) – 3 boda
Promovisanje aktivizma i prava srednjoškolaca (Sanduče povjerenja) – 2 boda 
Promovisanje aktivizma i prava srednjoškolaca (Oglasna tabla) – 2 boda
Promovisanje aktivizma i prava srednjoškolaca (Facebook stranica) – 2 boda
Ostale aktivnosti (Saradnja sa Univerzitetom Mediteran – sastanak UP i Studentskog parlamenta) – 3 boda

III stepen dodjele bodova
Oglasna tabla škole (Alternativna medicina) – 1 bod
Oglasna tabla škole (Sanduče povjerenja) – 1 bod

UKUPNO 19 BODOVA