Skoči na sadržaj

Humanitarna akcija

 Članovi učeničkog parlamenta Srednje medicinske škole “Dr Branko Zogović” su povodom
Dana škole organizovali dobrovoljno davanje krvi u saradnji sa Crvenim krstom i Zavodom za transfuziju krvi. Ovu humanitarnu aktivnost su uspješno sproveli  dana 9.11.2017. godine, a učenici tj. dobrovoljni davaoci su toga dana bili oslobođeni nastave. Ova aktivnost propraćena je dnevnim novinama Dan kao i radiom Berane.  Akciji su se odazvali učenici četvrtog razreda Srednje medicinske škole “Dr Branko Zogović” ,  a zajedno sa članovima parlamenta akciju su sprovodile i profesorice praktične nastave Jelisava Lutovac Čukić i  Katarina Obradović. U prilogu fotografije i link sa radia.
Link   https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fradioberane.wordpress.com%2F2017%2F11%2F08%2Fmedicinari-dobrovoljni-davaoci-krvi%2F&h=ATPfys3KN6X-MWAaPpCGYKu1QqEg9ptpW3KE51ePzXFhp2IGvOidJdcaAtK-O1Wf1yqGjXNgWInqRdGTiLcvc5Q_XO63kaZz9FHWsesMLVhL3_GffTfE_WirQAWjEN8vDBBXJlpJgk7P
DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Humanitarna akcija- 4 boda

IV stepen dodjele bodova
Mediji- 2 boda
UKUPNO BODOVA: 6