Skoči na sadržaj

Fotografija srednjoškolcima

U Gimnaziji „Niko Rolović“ svake godine organizuje se grupno fotografisanje maturanata. Ove godine, održano je na inicijativu Učeničkog parlamenta,pa su svi đaci škole napravili su zajedničke fotografije svojih odjeljenja i generacija. Fotografisanje odjeljenja sa svojim razrednim starješinama obavljeno je u dvorištu škole u saradnji sa Foto-studiom Petović. Svaki učenik će u njihovoj poslovnici imati priliku da izradi željene fotografije.
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Ostale aktivnosti- 3 boda
UKUPNO BODOVA-3 BODA