Skoči na sadržaj

Edukativna tribina u SEUŠ Bar

U utorak, 12. decembra održana je još jedna uspješna radionica koju je vodio Elvis Alković,  radionica koju je inicirao Učenički parlament Srenje ekonomsko-ugostiteljske škole.Učenici su,u atmosferi tolerantne komunikacije, diskutovali i saopštavali mišljenja, zasnovana na vaspitanju, tradiciji i kulturi kojoj pripadaju, ali i na ličnom iskustvu i svom stavu, te tako zakoračili u široko polje umjetnosti i sve više prisutne tehnologije u našim životima.Odgovarajući na konkretno pitanje da li misle da tehnologije guše iskru umjetnosti u nama ili da one mogu doprinijeti napretku umjetnosti, jedan učenik je istakao da smatra da su to različite i nespojive oblasti, jer je umjetnost nešto što je ručni rad i nužno je karakteriše lični pečat pojedinca, dok tehnologija spada u način promovisanja određenih ideologija, programa ili proizvoda namijenjenih tržištu. Po riječima učenika, jedan od takvih ,,proizvoda“ jesu i tzv. ,,rijaliti programi“, koji guše suštinu čovjeka.Ono što se moglo uočiti jeste da učenici prepoznaju pravu umjetnost i strogo je odvajaju od pojave kiča kao pratećeg elementa savremenog globalističkog društva, koji je, po njihovim riječima, jedino u službi neke ideologije ili ima za cilj promovisanje proizvoda na tržištu.Raspravljajući o muzici, učenici su istakli da je i određena muzika samo nametnuta, kao jedan od kratkoročnih proizvoda kojima je jedina svrha komercijala. Zatim su zapazili da su ljudi zaboravili kako da na kreativan način stvore nešto novo, jer su zarobljeni novim tehnologijama koje su počele da mijenjaju ljude. Istakli su da prava umjetnost od čovjeka zahtijeva svu snagu, duhovnost i eksperimentisanje.
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina I-3 boda
UKUPNO BODOVA-3 BODA