Skoči na sadržaj

Edukativna tribina Srednje medicinske škole

Tribinu su održale dr. Viluerina Ramčilović i dr. Verica Osmanović, iz JU Instituta za javno zdravlje Crne Gore.
Kao danas jedno od aktuelnih pitanja, i značajnih tema na polju medicine, te su i učesnici, učenici naše škole, željno učestvovali u nadi proširenja dodatnih znanja o pomenutoj bolesti a i značaju prevencije iste. Tekuća pitanja i zainteresovanost je bila u vidu, koji je uzrok nastanka grlića materice, kako prepoznati i koji su simptomi maligniteta grlića materice, koje su najbolje preventivne metode za spriječavanje i rano otkrivanje raka grlića materice. Kako je predavanje bilo vrlo interaktivno sa predavačima, učenici su se nadovezivali na pomenuta pitanja, te tako zajedno učestvovali u doprinosu značaja ovoj tribini, čineći je vrlo dinamičnom.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Edukativna tribina- 3 boda

V stepen dodjele bodova

Prisustvo stručnog lica x2- 2 boda

UKUPNO: 5 bodova