Skoči na sadržaj

Edukativna tribina o trgovini ljudima

Na inicijativu Učeničkog parlamenta Srednje elektro-ekonomske škole, u saradnji sa MUP-om Bijelo Polje, predsjednik Učeničkog parlamenta kao polaznik seminara za žrtve trgovine ljudima, posjetio je 2 odjeljenja.
Učenici su upoznati sa najčešćim ekploatacijama djece žrtava trgovine sa ljudima, zakonskim odredbama iz konvencije o pravima djeteta kao i kontaktima kada dođe do sumnje da postoji trgovina ljudima.
Svi prisutni su bili jako aktivni tokom predavanja,  a zatim i zajedničke diskusije o ovom velikom problemu. Takođe, učenici su dobili i flajere sa teorijskim objašnjenjem ove pojave.
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina II-4 boda
UKUPNO BODOVA: 4 BODA