Skoči na sadržaj

Edukativna tribina na temu seksualno-reproduktivnog zdravlja

Na inicijativu Učeničkog parlamenta, u Gimnaziji ,,Niko Rolović“ održana je prezentacija i radionica na temu – reproduktivno zdravlje. Predsjednica Učeničkog parlamenta Marija Pešić i predstavnica NVO Prima Jelena Jovanović upoznale su učenike uzrasta od 15 do 19 godina sa pojmom – reproduktivno zdravlje, seksualnim i reproduktivnim pravima, kao i odgovarajućim kontraceptivnim sredstvima. Pored toga, Marija i Jelena, koje su dio projekta “Sexual and reproductive health-knowledge beats taboos”, u organizaciji NVO Prima, u fondaciji Erasmus+ organizacije, podstakle su učenike na diskusiju o stereotipima i tabu temama.
U okviru ove aktivnosti prikazan je i film o Erasmus+ organizaciji i mogućnostima za mlade (internacionalne razmjene, seminari, volontiranje).
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina II-4 boda
UKUPNO BODOVA-4 BODA