Skoči na sadržaj

Edukativna tribina i radionica

Na inicijativu članova Učeničkog parlamenta Srednje Elektro-ekonomske škole (predstavnika III-6 odjeljenja) održana je Edukativna tribina i radionica za to odjeljenje.
Na zahtjev istih teme su bile:
1.Ugovori
2.Uslovi za zaključenje ugovora
3.Slučajevi nezakonitog zaključivanja ugovora
Na krajnje kvalitetan način diplomirame pravnice Ervina Čikić i Milena Drobnjak su učenicima prezentovale sve moguće slučajeve nezakonitog zaključivanja Ugovora kao i pravne savjete u slučaju da se nekada učenici nađu u ovakvom ili sličnom problemu.
Nakon realizovane Edukativne tribine uslijedila je radionica.
Svi učenici su dobili primjerak ugovora (većina ugovora je sadržala nedostatke) a učenici (u paru) su bili u obavezi da navedu nedostatke i isprave greške u Ugovoru.
Na samom kraju učenici su od predavača dobili anketu kojom su ocjenjivali kvalitet tribine i radionice i navodili prednosti i nedostatke iste.
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina I – 3 boda
Ostale aktivnosti (radionica) – 3 boda
UKUPNO BODOVA: 6 BODOVA