Skoči na sadržaj

Edukativna tribina

Na inicijativu Učeničkog parlamenta, u saradnji sa gimazijom u Mariboru, Slovenija održana je edukativna tribina na temu stipendija za školovanje u Sloveniji.
Tribinu su održali bivši đaci Gimazije koji sada pohađaju srednju školu u Mariboru. Prisutni su bili đaci prvog I drugog razreda kao potencijalni dobitnici stipendije.
Vuk Martinović I Aleksandra Pejović su učenicima iznijeli sve prednosti školovanja u Sloveniji I objasnili im postupak I kriterijume za dobijanje stependije.Tribinu su propratili Power Point prezentacijom o svojoj školi, te podijelili zanimljiva iskustva  kako bi ih dodatno motivisali.
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina I-3 boda
UKUPNO BODOVA-3 BODA